Privacy verklaring

Deze website https://www.stratenmaker-utrecht.nl (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door E-Beleving., gevestigd te Maarssen (hierna: “E-Beleving”). Bij bezoek aan deze Website kan E-Beleving persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

E-Beleving respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Aard en doeleinden van de verwerking
Als u gebruik maakt van deze Website, zal E-Beleving persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal E-Beleving gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

De persoonsgegevens die E-Beleving verzamelt, omvatten onder meer identificerende gegevens (zoals uw naam, adres, postcode, huisnummer, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, ), gegevens over de door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.

E-Beleving zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

Cookies
Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.

E-Beleving gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. E-Beleving gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
E-Beleving beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die E-Beleving van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop E-Beleving uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@stratenmaker-utrecht.nl.

Wijzigingen
Tot slot wijst E-Beleving u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen.