Bijbehorende grondwerkzaamheden in de regio Utrecht kunnen wij goed uitvoeren

Grondwerk

Wij leggen niet alleen goede bestrating aan, maar zorgen ook voor het bijbehorende grondwerk. Vakkundig grondwerk is essentieel voor het bestraten van een tuin, terras of oprit. Denk bij grondwerkzaamheden aan het afgraven, ophogen en egaliseren van de grond onder de bestrating. Zo zorgen we ervoor dat de bestrating niet gaat verzakken.

Wilt u voorkomen dat er na een regenbui plassen blijven liggen op de bestrating? Dan kunnen we een drainage of afwatering aanleggen zodat het gevallen regenwater goed weg kan lopen.

Of we nu dikke betontegels of dunne terrastegels moeten leggen. We zorgen altijd voor de juiste fundering op basis van de zwaarte van de tegels of verwachte belasting van de bestrating. Om het zandbed goed te verdichten trillen we het zand aan met een triplaat. Op deze manier verstevigen we de fundering en zorgen we voor een goede basis voor de aanleg van uw bestrating.

Grondwerk Utrecht

Onderstaande grondwerkzaamheden kunnen wij goed uitvoeren.

Grond afgraven, ophogen en egaliseren:
Bij een goede bestrating is een vlakke ondergrond essentieel. We egaliseren de grond om te voorkomen dat de bestrating gaat verzakken.

Aanleggen van afwatering of drainagesysteem:
Om de waterafvoer van uw bestrating te verbeteren kunnen we een drainagesysteem of afwatering aanleggen. Een goede drainage biedt uitkomst om van de plassen in uw tuin af te komen.

Aanbrengen van verharding in een zandbed voor een stevige grond:
Hoe dunner de bestratingsmaterialen zijn of hoe groter de belasting van het straatwerk is, hoe steviger de fundering moet zijn. Een dikke betontegel kan worden geplaatst op een ondergrond van goed aangetrild zand. Een dunne terrastegel moet worden gelegd in met cement gestabiliseerd metselzand. Wij zorgen voor de juiste fundering voor uw bestrating.

Aantrillen van ophoogzand:
We trillen het zand aan om het zandbed goed te verdichten. Hierdoor verstevigen we de fundering en zorgen we voor een goede basis voor de aanleg van uw bestrating.

Invegen en aftrillen bestrating:
Na het leggen van het straatwerk vegen we zand tussen de stenen en trillen we de bestrating met een trilplaat na. Zo trilt het zand goed tussen de stenen en komen ze goed vast te liggen.

 

Meer diensten

(Sier)bestrating

 • Tuin bestraten
 • Terras bestraten
 • Plein bestraten
 • straat bestraten
 • Oprit bestraten
 • Bestraten van paden
 • Parkeerplaats bestraten

Herbestrating

 • Herstellen van verzakkingen.
 • De stenen weer goed aan laten sluiten.
 • Kieren en voegen verkleinen en dichten.
 • Het goed weg laten lopen van regenwater.
 • Het reinigen van vieze verweerde bestrating.